Mreža PZA po Sloveniji

Mreža PZA po Sloveniji

 

Vseslovenski projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji tke nove formalne vezi in postavlja temelje za aktivnosti. Nositeljica in pobudnica projekta je občina Mirna.

 

Občine-partnerice v projektu v letu 2018:

 

 • Benedikt,
 • Bled,
 • Brežice,
 • Divača,
 • Dobrepolje,
 • Dobrovnik,
 • Dolenjske Toplice,
 • Domžale,
 • Gornji Grad,
 • Hrpelje-Kozina,
 • Idrija,
 • Ivančna Gorica,
 • Jesenice,
 • Kočevje,
 • Koper,
 • Kostanjevica na Krki,
 • Kozje,
 • Krško,
 • Ljutomer,
 • Lukovica,
 • Markovci,
 • Metlika,
 • Miren-Kostanjevica,
 • Mirna,
 • Mokronog-Trebelno,
 • Nova Gorica,
 • Novo mesto
 • Ormož,
 • Postojna,
 • Radenci,
 • Radlje ob Dravi,
 • Ravne na Koroškem,
 • Razkrižje,
 • Semič,
 • Sevnica,
 • Slovenj Gradec,
 • Slovenske Konjice,
 • Šentjernej,
 • Šentjur,
 • Šentrupert,
 • Škocjan,
 • Škofja Loka,
 • Šmarješke Toplice,
 • Trebnje,
 • Tržič,
 • Velenje,
 • Velike Lašče,
 • Vrhnika,
 • Zagorje ob Savi,
 • Zreče,
 • Žalec,
 • Železniki,
 • Žiri in
 • Žužemberk.

 

Podrobnejši seznam na spletni strani www.camperstop.si.

 

KORAK ZA KORAKOM DO MREŽE POSTAJALIŠČ

 

Korak za korakom stopamo proti zastavljenemu cilju – bogato in raznoliko slovensko turistično ponudbo predstaviti skozi oči popotnika z avtodomom in jo zbrano na enem mestu kratko in jedrnato ponuditi obiskovalcem naše lepe dežele.

 

KRATEK POGLED NAZAJ

 

Vse skupaj se je začelo junija 2014, ko smo predstavili pobudo, da bi povezali občine pri načrtovanju, urejanju in predvsem promoviranju postajališč za avtodome s standardizirano kakovostno oskrbo. S tem bi narisali Slovenijo na zemljevid popotnikom z avtodomi prijaznih destinacij. Konec leta 2014 so pogodbo o sodelovanju v projektu podpisale prve občine, skupaj je bilo v prvem sklopu v letu 2015 51 občin partneric, vključno z nosilno občino Mirna.
Na mednarodnem področju smo se kratko predstavili januarja 2016 na sejmu CMT v Stuttgartu, o projektu so veliko pisali slovenski mediji (skupaj smo našteli več kot 100 objav v različnih medijih), narejena je celostna grafična podoba in tudi analiza stanja v teh 51 občinah.

 

CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

 

Z logotipom povezujemo avtodom in Slovenijo v celoto, simboliziramo povezanost in neprestano gibanje, razvoj, rast, z mehkimi linijami poudarjamo razgibanost slovenske pokrajine, z odprtostjo pa možnost neprestanega širjenja in povezovanja.

 

Mreža PZA po Sloveniji - logotip


S sloganom Stop - Rest - Experience Slovenia in a motorhome nagovarjamo tujejezičnega popotnika z avtodomom in ga pozivamo, naj se v Sloveniji ustavi, si odpočije in predvsem doživi našo prelepo, raznoliko in zeleno deželo.
Seveda pa želimo spodbuditi tudi vse slovenske avtodomarje, da konec tedna namesto v sosednji Italiji ali Avstriji raje preživite za sosednjim hribom, kamor se sicer morda redkeje odpravite, čeprav imajo tudi bližnji sosedje marsikaj pokazati in ponuditi.

 

ANALIZA STANJA

 V zadnjih dneh aprila, maja in prvih dneh junija 2015 so predstavniki MPZA SLO obiskali vseh 51 občin, si ogledali 122 mikrolokacij in za nekatere že ob obisku skupaj s predstavniki obiskane občine ugotovili, da niso primerne, pri nekaterih pa je primernih lokacij več. Tu je tehtnico nagnila časovna in finančna dimenzija – kje je ureditev mogoča hitreje in cenovno bolj ugodno. V analizo smo tako zajeli 109 mikrolokacij v 51 občinah.

Do konca leta 2018 pa naj bi jih bilo skupaj že 74 postajališč!

 

Skoraj vse občine pa so določile tudi začasno parkirišče, kjer so popotniki z avtodomi dobrodošli gostje do ureditve ustreznega postajališča za avtodome.

 

KAKO NAPREJ?


V letu 2018 bodo vzporedno potekale aktivnosti za izgradnjo postajališča v posameznih občinah in promoviranje občin-partneric kot popotnikom z avtodomi prijaznih lokalnih skupnosti.
Občine, povezane v mrežo, so močnejši sogovornik tako ponudnikom različnih storitev (na primer projektantom, dobavljalcem tehnične opreme …) kot tudi inštitucijam.
Projekt je edinstven način povezovanja slovenskih občin, je priložnost za usmerjeno promocijo lokalne skupnosti, na sejmih v tujini tako nastopamo v dogovoru s Slovensko turistično organizacijo.

 

Prva večdnevna predstavitev se je zgodila na največjem sejmu za turizem in prosti čas CMT Stuttgart 2016 in verjamemo, da bomo skupaj s STO znali spodbuditi zanimanje za našo zeleno deželo, kjer lahko popotniki z avtodomi uživajo v pristnem stiku z domačini, se naužijejo lokalno pridelane hrane, raziskujejo pestro kulturno in etnološko zgodovino, spoznavajo naravo in aktivno preživljajo svoj prosti čas. Tudi projekt Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se tako dopolnjuje s sloganom Slovenske turistične organizacije o zeleni, aktivni in zdravi Sloveniji.

 

Od leta 2016 dalje Mreža postajališč za avtodome ni manjkala na prav nobenem pomembnem sejmu v Sloveniji in tujini. Naš razstavni prostor ste lahko srečali na sejmih MOS, pa Salone del Camper v Parmi (italija), na največjem sejmu počitniških vozil Caravan Salon v Düsseldorfu (Nemčija), nazadnje ste lahko naše informatorje srečali na sejmu CMT v Stuttgartu, kjer smo pripravili tudi slovenski dan na razstavnem prostoru partnerja Mein Platz.

 

Veseli smo, da projekt podpira tudi revija Avto-Dom, v kateri boste lahko vsak mesec do konca leta prebirali novosti, povezane z mrežo, na kratko pa bomo predstavili tudi občine-partnerice oziroma mikrolokacije, kjer ste popotniki z avtodomi že dobrodošli.

 

Vabljeni, da svoja opažanja s terena delite z nami, da bomo skupaj poskrbeli, da bomo na dobrodošlico, ki jo nudimo popotnikom z avtodomi, ponosni vsi!
 

 

31. januar, 2016
Sejem CMT: Zadovoljni z odzivom novemu povezovanju naproti

 „Če grem z avtodomom po Sloveniji, kaj lahko vidim, kje lahko prespim?“
„Imate raje kampe ali postajališča?“
„Raje postajališča.“
„Potem pa poglejva v brošuro in izberiva za vas najprimernejše lokacije.“

Pet dni na sejmu CMT Stuttgart 2016, številni obiskovalci in podoben začetek pogovora … Da bi se Slovenija približala popotnikom z avtodomi, je Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji pripravila brošuro s 94 lokacijami, na katerih lahko popotnik z avtodomom prenoči brez strahu. Promotorji so brošuro z zemljevidom premierno delili na sejmu CMT Stuttgart 2016.

Nekatere lokacije so parkirišča brez oskrbe, drugje je možna oskrba po dogovoru, na redkih pa je trenutno na voljo vsa potrebna infrastruktura za oskrbo avtodoma. Prav vse pa so iz 54 slovenskih občin, ki trenutno sodelujejo v projektu in so se zavezale, da bodo do konca leta 2018 na svojem območju uredile vsaj eno standardizirano postajališče za avtodome.

V projekt se vključujejo občine, ki se zavedajo, da je popotnik z avtodomom tisti gost, ki večino denarja porabi pri različnih ponudnikih in s tem pomembno vpliva na potrošnjo v lokalnem okolju, spodbuja rast turistične ponudbe in razvoj novih delovnih mest. Gre za trajnostno naravnan projekt, kjer sta v ospredju sodelovanje in povezovanje različnih akterjev.

 

Georg Gedl in koordinatorka projekta Petra Krnc

 

Sejem CMT Stuttgart so obiskali tudi župana občin Mirna in Trebnje, Dušan Skerbiš in Alojzij Kastelic, Vlado Kostevc iz občine Žužemberk, starosta slovenskega turističnega novinarstva Drago Bulc in Tjaša Gruenfeld iz podjetja Caravan Center Ljubljana. Takrat je bila priložnost za ogled tehnične opreme, zvrstili so se sestanki s predstavniki podjetij Thetford, Freizet Reisch in Camper WC Wash ter Meni Platz.

 

MPZA SLO na sejmu CMT v Stuttgartu

 

Poznati moramo ponudbo na trgu, videti in raziskati različne možnosti, kako lahko skupaj poskrbimo za kakovostno opremo postajališč, ki še niso zgrajena, in po potrebi posodobitev obstoječih,“ je pomembnost srečanj s proizvajalci tehnične opreme opisal župan občine Mirna Dušan Skerbiš.

Občina Mirna se kot nosilna občina projekta zaveda, da je promocija na sejmih in predvsem predstavljanje Slovenije kot države, ki se jo z avtoodmom splača obiskati, ključna. „Na sejmih vzdržujemo stik s potencialnimi obiskovalci. Povedati jim moramo, da se tudi na področju avtodomarskega turizma pri nas premika na bolje, ob tem pa ne moremo mimo tega, da je Slovenija zelena in varna dežela, poudarja Skerbiš, ki je tako kot vsi promotorji MPZA SLO obiskal tudi razstavna prostora proizvajalcev avtodomov s sedežem v Sloveniji – Adrie Mobil in Carthaga.

Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji se je letos predstavljala na sejmu CMT Stuttgart 2016 na razstavnem prostoru Slovenske turistične organizacije v hali 6. Na enem najpomembnejših turističnih sejmov v Nemčiji in Evropi se je tako po nekajletnem premoru predstavljala tudi Slovenija kot destinacija. Promotorji MPZA SLO so poskrbeli, da so obiskovalci s seboj odnesli brošuro o skoraj stotih lokacijah, na katerih lahko popotnik z avtodomom začne svoje raziskovanje dežele na sončni strani Alp.