28. februar, 2024
Sonja Gole zaključuje svojo kariero kot generalna direktorica Adrie Mobil, vodenje družbe prevzema Gregor Adler

Sonja Gole po skoraj 28 letih vodenja Adrie Mobil zaradi odhoda v pokoj zaključuje svojo bogato in izjemno uspešno kariero; družba, kateri je posvetila svojo celotno kariero in je bila v njej zaposlena skoraj 44 let, sodi danes med najbolj ugledne proizvajalce počitniških vozil v Evropi. S 1. marcem 2024 bo vodenje Adrie Mobil prevzel Gregor Adler, dosedanji direktor SIJ Ravne Systems.
Gregor Adler je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in ima bogate, dolgoletne izkušnje na različnih vodstvenih položajih v gospodarskih družbah. Prihaja iz skupine SIJ - Slovenska industrija jekla, ki je eden vodilnih proizvajalcev nerjavnih in specialnih jekel v Evropi.

 

Gregor Adler, novi generalni direktor Adrie Mobil

 

V skupini SIJ je bil zaposlen od l.2014 in je kot direktor vodil različna podjetja, doma in v tujini, pri svojem delu pa si je nabiral izkušnje tako na področju vodenja in organizacije prodajnih kot tudi proizvodnih aktivnosti. Zadnje leto in pol je opravljal funkcijo direktorja družbe SIJ Ravne Systems ki je del predelovalne divizije skupine SIJ. Na podlagi potrditve nadzornega sveta družbe bo Gregor Adler vodenje Adrie Mobil ter funkcijo generalnega direktorja prevzel s 1. marcem 2024.


Sonja Gole zaključuje izjemno karierno pot

Sonja Gole je bila z Adrio Mobil povezana vso svojo profesionalno kariero, leta 1996 pa ji je bila zaupana najpomembnejša funkcija, saj je takrat kot generalna direktorica prevzela vodenje družbe Adria Mobil.Takrat je družba štela zgolj skromnih 186 zaposlenih, Sonja Gole pa je s svojo ekipo postavila nove temelje poslovne strategije in reorganizirala tako poslovni model kot prodajno mrežo po Evropi. Produktni razvoj se je ob lastnem know-howu nadaljeval v smeri inovativnosti, kakovosti, funkcionalnosti in premišljene prodajne politike.
V naslednjih desetletjih je Sonja Gole kljub nezavidljivim pogojem na trgu in močni konkurenci uspela podjetje in blagovno znamko stabilizirati in uspešno peljati skozi vsa turbulentna obdobja kriz, gospodarskih nihanj in geopolitičnih trenj. Prodajna mreža se je širila, količina prodanih produktov rastla, blagovna znamka Adria pa je postajala čedalje prepoznavnejša, uglednejša in zaželena. V letih, ki so sledila, je Adria Mobil nanizala številne vrhunske rezultate na pravzaprav vseh področjih delovanja. Z jasno strategijo vodenja, ki temelji na vlaganjih v produktni razvoj, odličnosti trženjsko-prodajnih aktivnosti ter zadovoljstvu zaposlenih, je danes Adria Mobil prepoznana kot eden najuglednejših proizvajalcev v evropski panogi počitniških vozil, izdelki blagovne znamke Adria pa sodijo v sam evropski vrh ter nastajajo v eni izmed tehnološko najsodobnejših proizvodnih obratov v panogi. S svojo odločnostjo, etičnim odnosom, karizmo ter predano ekipo sodelavcev si je tako med poslovnimi partnerji, kot tudi med zaposlenimi pridobila zaupanje in ugled, na temelju katerih je Adrio Mobil skozi tri desetletja vztrajno in
uspešno peljala proti samemu evropskemu vrhu - rezultati, ki sta jih družba in skupina Adria Mobil dosegali v tem obdobju, govorijo sami zase.Kot generalna direktorica je vedno poudarjala vrednote trdega dela, spoštovanja in predvsem sodelovanja ter z lastnim zgledom jasno usmerjala strategijo razvoja Adrie Mobil: »Kot managerka sem vedno sledila cilju dolgoročnega razvoja in rasti podjetja na način, ki vključuje vse deležnike. Z rezultati, ki smo jih
dosegli, verjamem, da smo ambiciozne cilje več kot uspešno uresničevali,« je poudarila v enem izmed intervjujev.


Nadzorni svet Adrie Mobil je sprejel in potrdil sporazumni zaključek mandata Sonje Gole kot generalne direktorice, ki zaradi odhoda v pokoj s koncem februarja zaključuje svojo izjemno kariero.