7. april, 2014
Evropski trg leasinga: Po treh mesecih leta 2014 lahko govorimo o pozitivnem trendu

Po rezultatih preliminarne raziskave, ki jih je objavilo panožno združenje Leaseurope, je obseg novih leasinških poslov v Evropi v letu 2013 zrasel za 1,9 odstotka v primerjavi z letom 2012. Medtem ko se je krčenje domačega izinškega trga umirilo (z 1-odstotnim zmanjšanjem), je torej Evropa doživela rast. Spodbudna krepitev in vzpon leasinškega trga v Evropi v drugi polovici preteklega leta. Po prvih celoletnih ocenah naj bi se rast obsega novih leasinških poslov približala 2 odstotkom.

K pozitivnem gibanju je pomembno prispeval segment leasinga vozil, saj je v primerjavi z letom prej zrasel za 5,2 odstotka. Leasinški najem opreme je na celoletni ravni upadel za 1 odstotek (leto prej za 2 odstotka), vendar je še v prvem četrtletju leta 2013 nazadoval za 7,1 odstotka. Leasing nepremičnin se je zmanjšal za 13 odstotkov in je v več evropskih državah doživel le šibke nove tokove.

Razlike med posameznimi državami so precejšnje. Kot smo že navedli, je leasinški trg v Sloveniji upadel za odstotek, počasi pa se stabilizirata tudi španski in portugalski. Nosilec evropske rasti so nekateri večji, zreli trgi, med katerimi je v ospredju Velika Britanija. Raziskovalci ugotavljajo, da občutljiva gospodarska okolja počasi okrevajo, najbolj občuten pa je bil napredek v drugi polovici leta. Glede na Evropsko gospodarsko napoved Evropske komisije ocenjujejo, da se bo letos v leasinški industriji nadaljeval pozitiven trend.