31. maj, 2013
Obvestilo za javnost: Licitacija uničenih produktov Adrie Mobil

V družbi Adria Mobil, d. o. o., Novo mesto, smo v preteklih dneh ponovno prejeli številna vprašanja glede prodaje v nesreči (porušitev sončne elektrarne-nadstrešnice) poškodovanih produktov (počitniških prikolic, avtodomov in vanov), ki so jih v imenu Zavarovalnice Triglav prodajali njeni koncesionarji. Adria Mobil in Avto Triglav (uvoznik baznih vozil Fiat) v postopek prodaje nista vključena in ne prevzemata nobene odgovornosti, ker gre za produkte ocenjene s strani zavarovalnice kot »totalka« in jih je zavarovalnica po zavarovalniških uzancah predala naprej v upravljanje svojim pooblaščenim koncesionarjem (Avto Igla, d. o. o. in TPV avto, d. o. o.).

 

Z željo podati celovito informacijo glede prodaje poškodovanih produktov oziroma »totalk«, katere so v preteklih dneh v imenu zavarovalnice prodajali pooblaščeni koncesionarji Avto Igla iz Črnomlja ter TPV Avto iz Brežic, ponovno opozarjamo na nekatera dejstva glede prodaje v nesreči uničenih produktov:

  • Po odstranitvi objekta za zaščito gotovih izdelkov ter sončne elektrarne je v sodelovanju z zavarovalnico stekel tudi izvlek in cenitev poškodovanih produktov. Produkti, ki so bili na osnovi diagnostike podvozja ter stanja nadgradnje ocenjeni kot uničeni - »totalke« - so močno poškodovani, nevozni in kot taki neprimerni za vključitev v promet.
  • Poškodovani produkti nimajo garancije niti za bazno vozilo (Fiat) niti za nadgradnjo (Adria Mobil), so brez homologacij in certifikatov za vgrajeno opremo. Avtodomi so bili opremljeni s COC (Certificat of Conformity) dokumentom baznega vozila (Fiat), ki brez dokumenta o homologaciji za nadgradnjo ni zadosten za registracijo počitniškega vozila.
  • Homologacijskih dokumentov in rezervnih delov za nadgradnjo proizvajalec (Adria Mobil) tudi kasneje ne bo izdajal, družba ter pooblaščeni trgovci (Adria Plus, d. o. o., Novo mesto in Caravan, d. o. o., Ljubljana) prav tako ne bodo izvajali popravil uničenih produktov.

Kot rečeno so poškodovane produkte v imenu zavarovalnice prodajali pooblaščeni koncesionarji, zato se za morebitne nejasnosti in pojasnila prosimo obračajte nanje v skladu s pogoji licitiranja, ki jih koncesionarji javno objavljajo in s katerimi so bili kupci v kupoprodajnem odnosu seznanjeni. Zgoraj navedene informacije so bile torej podane ob vsaki komisijski prodaji, ponovno pa jih želimo izpostaviti s ciljem zagotoviti varnost kupcev ter zaščititi odgovornost Adrie Mobil kot proizvajalca.