15. februar, 2022
Adria Mobil z novimi zaposlitvami povečuje obseg proizvodnje

V preteklih dveh letih se je celotno svetovno gospodarstvo srečevalo z omejitvami v dobaviteljskih verigah, kar je bila posledica epidemije Covida-19 ter težav, povezanih s ponovnim zagonom posameznih dejavnosti. Posledično je bila tudi karavaninška branža soočena s težavami pri zagotavljanju takšne zmogljivosti oskrbe, ki bi zmogla slediti naraščajočemu obsegu povpraševanja.
S temi izzivi so se ves ta čas srečevali tudi v Adrii Mobil - s hitrim odzivom na spremembe v okolju ter sodelovanjem vseh zaposlenih so uspeli skozi to obdobje zagotavljati zdravo in varno delovno okolje, na tem temelju pa smo v zelo zahtevnih razmerah uspešno izpeljali celoten razvojni cikel ter tržno predstavitev novosti na vseh prodajnih trgih. Evropska panoga karavaninga je po začetni negotovosti v tem obdobju doživela nov zagon, Adria Mobil pa je tudi tokrat z vlaganji v produktni razvoj, razvejano distribucijsko mrežo ter z dobršno mero organizacijske fleksibilnosti izboljšala svoj konkurenčni položaj na trgu.
V tem trenutku obseg povpraševanja po izdelkih blagovne znamke Adria še vedno presega kapacitete proizvodnega procesa, v spomladanskem obdobju pa pričakujemo tudi postopno stabilizacijo razmer pri oskrbi z baznimi vozili. Zato v družbi poleg vlaganj v tehnološke izboljšave ter nove proizvodne kapacitete načrtujejo tudi nove zaposlitve. V družbi Adria Mobil bodo v prvi polovici letošnjega leta zaposlili dodatnih 160 sodelavcev.
Z novimi zaposlitvami bodo tako hitreje realizirali povečan obseg naročil, posledično hitreje dobavljali izdelke končnim uporabnikom ter na ta način realizirali potencial, ki ga na trgu počitniških vozil izkazuje blagovna znamka Adria.