10. januar, 2014
2014 Všečkov: Nagradna igra revije Avto-Dom na Facebooku

Od 10. 1. do 28. 2. 2014 poteka na Facebook strani naše revije Avto-Dom nagradna igra, sodelovanje pa je povsem preprosto!

 

Vse kar morate storiti je, da všečkate našo facebook stran!

 

Odpotujva.siTerme ČatežAvto-Dom

 

Podelili bomo tri nagrade:

 

1. Nagrada – vikend najem avtodoma izven sezone, ki ga podarja podjetje Kupipoceni d.o.o. pod blagovno znamko odpotujva.si (stroške priprave in čiščenja, akontacija, gorivo in plin so breme izžrebanca)

 

2. Nagrada – družinska (2od + 2ot) kopalna karta za termalno riviero Term Čatež, ki jo podarja podjetjeTerme Čatež d.d.

 

3. Nagrada – polletna naročnina na revijo Avto-Dom (april – oktober) in vodič po slovenskem podeželju z avtodomom - Agrocamping

 

 

SPLOŠNI POGOJI in PRAVILA NAGRADNE IGRE


Organizator nagradne igre je podjetje:
Založba Avtodom d.o.o.
Gerbičeva 110
1000Ljubljana
T: +386 (0) 59 1999 00
GSM: + 386 (0) 40 868 101


1. Pogoji sodelovanja
• V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije in ki soglašajo s temi pravili.
• V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Založba Avtodom d.o.o.
• Za sodelovanje v nagradni igri ni starostnih omejitev. Mladoletne udeležence zastopajo starši ali drugi zakoniti zastopniki.

 

2. Način sodelovanja
Sodelovati v nagradni igri je možno tako, da všečkate našo Facebook stran.

 

3. Nagradni fond in žrebanje nagrad
Nagradni fond zajema tri nagrade:

 

1. Nagrada – vikend najem avtodoma izven sezone, ki ga podarja podjetje Kupipoceni d.o.o. pod blagovno znamko odpotujva.si (stroške priprave in čiščenja, akontacija, gorivo in plin so breme izžrebanca)

 

2. Nagrada – družinska (2od + 2ot) kopalna karta za termalno riviero Term Čatež, ki jo podarja podjetjeTerme Čatež d.d.

 

3. Nagrada – polletna naročnina na revijo Avto-Dom (april – oktober) in vodič po slovenskem podeželju z avtodomom - Agrocamping

 

Žrebanje bo izmed po potekalo v četrtek, 6. 3. 2013 v prostorih Založbe Avtodom d.o.o. v navzočnosti komisije uredništva.
Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, in seznam udeležencev se hranita na podjetja Založba Avtodom d.o.o.

 

4. Objava nagrajencev:
Nagrajenci bodo objavljeni v reviji Avto-Dom, na spletnem portalu www.karavaning-portal.si, na naši Facebook strani ter obveščeni po elektronski pošti in na profil na Facebooku


5. Podatki in prevzem nagrade
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva.
• Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek.
• Podeljevalec nagrad, izvajalec nagradne igre in organizator le-te je podjetje založba Avtodom d.o.o.
• V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, prevzem nagrade podpišejo njegovi starši ali drug zakoniti zastopnik.
• V kolikor nagrajenec nagrade zaradi kakršnega koli razloga ne prevzame oz. se k prevzemu nagrade ne priglasi ali ne posreduje Založbi Avtodom d.o.o.vseh potrebnih podatkov za podelitev nagrade, velja, da se nepreklicno odpoveduje nagradi.
• Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval v roku 20 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

 

6. Izplačilo nagrad
• Denarno izplačilo blagovnih nagrad ni možno.

 

7. Obvestilo in dostava nagrad
Izžrebanci bodo o prejetju in načinu prevzema nagrad obveščeni po elektronski pošti in na Facebook profil (sporočilo), ki ju je le-ta v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri navedel. S posredovanimi podatki, ki jih posameznik posreduje za namen sodelovanja v nagradni igri v skladu s pogoji sodelovanja v nagradni igri, se posameznik strinja, da organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, hrani in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov(ZVOP-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 94/2007), da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev (navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do treh let). V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo prenehanje pošiljanja reklamnega gradiva, in sicer s pisno zahtevo, poslano na naslov organizatorja Založba Avtodom d.o.o., Gerbičeva 110, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti infovzaložba-avtodom.si. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

 

8. Davčne obveznosti za prejemnike nagrad
• Vse davščine in druga javna bremena, povezana z izročitvijo nagrade, nosi prejemnik nagrade.

 

9. Odgovornost organizatorja
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro oziroma uradno pooblaščeni osebi.
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti ob koriščenju nagrad.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 

10. Pritožbe in reševanje sporov
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.
Založba avtodom d.o.o. si bo prizadevala vse spore, ki bi nastali v zvezi z nagradnimi igrami, reševati po mirni poti. V kolikor pa to ne bi bilo mogoče, se Založba avtodom d.o.o. in udeleženec nagradne igre dogovorita za uporabo slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.

 

11. Spremembe pravil in pogojev
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti, vendar ne v času trajanja posamezne nagradne igre. Spremembe pravil ne morejo veljati za nazaj.


Ljubljana, 6. januar 2013