16. januar, 2014
Adria Mobil v letu 2013

V zadnjem obdobju je v medijih veliko govora o poslovanju skupine ACH, posledično tudi Adrie Mobil, d. o. o. Poslovno leto 2013 je bilo za Adrio Mobil uspešno, a gotovo eno bolj dinamičnih – trg počitniških vozil je v preteklem letu upadel za 6 odstotkov, saj se evropsko gospodarstvo še vedno sooča z negotovo rastjo, katero hromi finančna in dolžniška kriza, varčevalna politika ter naraščajoča brezposelnost, slovensko poslovno okolje pa je prežeto z reševanjem bančnega sistema ter nezaupanjem, ki se lahko ob pomanjkanju ustreznih politik za oživitev gospodarstva izkaže za upravičeno. Zaradi izplačila bilančnega dobička v višini 27 milijonov evrov v obliki 10 letnih obveznic je bila družba v zadnjih dneh predmet številnih kritik in očitkov o izčrpavanju. Poslovanje Adrie Mobil, d. o. o., pa so v preteklem letu zaznamovale tudi naslednje številke, ki kažejo krvno sliko podjetja in dokazujejo, da je Adria Mobil finančno stabilna družba, katere aktivnosti so usmerjene v izpolnjevanje pričakovanj kupcev ter ostalih deležnikov.

-1 mesto je v izboru za najboljšo počitniško prikolico leta v Angliji osvojila Adria Mobil s počitniško prikolico Adora Isonzo.
-3-odstotke je znašal povprečen dvig plač, ki je bil realiziran s podpisom aneksa k Podjetniški kolektivni pogodbi Adrie Mobil, d. o. o., dne 1. septembra 2013.
-3ič zapored je tržna znamka Adria prejela priznanje EIA – European Innovation Award – za razvoj novih produktov. Nagrado podeljuje žirija, katero sestavljajo člani uredništev 12ih evropskih panožnih medijev.
-3 je količnik finančne zadolženosti, ki predstavlja razmerje med finančnim dolgom (ki vključuje izplačilo bilančnega dobička v višini 27 milijonov evrov) in denarnim tokom (EBITDA), izkazanim na dan 31. 12. 2013.
-4ič zapored se je tržna znamka Adria uvrstila med najboljše tri v izboru König Kunde. Ta prestižna nagrada se v panogi karavaninga podeljuje neposredno na podlagi glasovanj kupcev in uporabnikov in je zato svojevrstno merilo konkurenčnosti posameznega proizvajalca.
-6-odstotni tržni delež ima Adria Mobil v evropski panogi karavaninga.
-19 ur izobraževanja na zaposlenega je bilo realiziranih v preteklem letu, v izobraževalne programe pa so bili vključeni sodelavci iz vseh funkcijskih področij, od proizvodnje do računovodstva.
-50-odstotkov prodaje Adria Mobil realizira s produkti, ki so bili razviti v zadnjih dveh letih.
-332 inovativnih predlogov je Adriina komisija za inovativno dejavnost v preteklem letu označila kot ustrezne, saj v številnih detajlih dvigujejo kakovost procesov na različnih funkcijskih področjih delovanja.
-587 zaposlenih je imela Adria Mobil, d. o. o., na dan 31. december 2013.
-1.780 evrov je znašala povprečna bruto plača v Adrii Mobil, zaposleni pa so v preteklem letu prejeli tudi regres v višini 1.068 evrov ter božičnico v višini 800 evrov bruto.
-7.910 produktov je Adria Mobil prodala v preteklem letu na skupno 31 trgih Evrope, Azije, Avstralije in Rusije.
-5.000.000 evrov je v preteklem letu Adria Mobil vložila v produktni razvoj ter ostale razvojne projekte, nekoliko višji obseg vlaganj pa je predviden s Strateškim planom družbe za obdobje 2014 – 2018.
-6.808.000 evrov je Adria Mobil v preteklem letu namenila plačilu davkov in prispevkov v proračun.
-200 milijonov evrov prihodkov od prodaje je v preteklem letu ustvarila družba Adria Mobil, d.o.o., ter s tema realizirala dobiček na nivoju 10 milijonov evrov.
Poleg tega družba sistematično vlaga v tehnološko urejeno delovno okolje, izvaja programe zdravja na delovnem mestu, sistematično spodbuja inovativnost, karierni razvoj zaposlenih ter vlaga v športne in družbeno odgovorne projekte, s katerimi ustvarja in krepi organizacijsko kulturo podjetja.