31. marec, 2020
Adria Mobil: Ponovni zagon proizvodnje

Iz Adrie Mobil so nam poslali naslednji dopis, ki vliva upanje v čim prejšnjo normalizacijo stanja:

Družba Adria Mobil je glede na izredno situacijo izbruha pandemije koronavirusa ter zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja zaposlenih 17. marca sprejela odločitev o začasni zaustavitvi dela v proizvodnji. Vse priprave na vnovični zagon proizvodnje v Adrii Mobil potekajo; v ponedeljek, 6. aprila 2020, prične z delom operativna priprava za organizacijo in pripravo proizvodnega procesa, ponovni zagon celotne proizvodnje pa je predviden dan kasneje, to je 7. aprila 2020.

V tem trenutku v družbi potekajo vse aktivnosti za zagotovitev in izvajanje pogojev, da bo po vnovičnem zagonu proizvodnje delo potekalo varno in v skladu z vsemi uvedenimi ukrepi za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom in bil zagotovljen in oskrbljen proizvodni proces.

Da bo začetek proizvodnje v Adrii Mobil ustrezno organiziran bomo v ponedeljek, 6. aprila, pričeli z delom v podpornih in režijskih službah, v torek, 7. aprila 2020, pa bo ponovno steklo delo na montažnih linijah.

V podjetju sicer v največji meri izvajamo preventivne ukrepe: obvezna je uporaba zaščitnih sredstev v celotnem tovarniškem kompleksu, zagotovljena so dodatna sredstva za higieno (razkužila, mila). V izogib gneči je uveden drsni delovni čas, definirani so posebni režimi ob vstopu v podjetje, prilagojena je organizacija prehrane za zaposlene ter zagotovljeno dodatno čiščenje in razkuževanje prostorov. V sodelovanju z strokovnimi sodelavci Rdečega križa Novo mesto, ki se ji ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujemo, bomo še naprej izvajali tudi meritve telesne temperature vse zaposlenih.

V času prekinitve dela v Adrii Mobil je izvajano delo od doma, da zagotavljamo izvajanje nujnih, predvsem razvojnih aktivnosti. Dnevno poteka komunikacija s trgi oz. distribucijskimi partnerji kot tudi koordinacija z dobavitelji tako, da bodo vzpostavljeni vsi pogoji za začetek dela.