10. februar, 2017
Truma plinski ventil: Pomembno varnostno obvestilo

V okviru zagotavljanja kakovosti je podjetje Truma ugotovilo, da lahko pride pri zunanji plinski
vtičnici Truma in dveh ventilih za odjem plina do puščanja. Prizadeti so izključno izdelki z rumeno
prijemno kapo in spodnjimi kodami:

 

  • Zunanja plinska vtičnica Truma

bela, v barvi slonovine ali črna 01.2016
02.2016
03.2016
04.2016
05.2016
06.2016
07.2016
08.2016
09.2016
10.2016
11.2016
12.2016
01.2017

 

  • Ventil KV8-M
  • Spojni hitrozaporni ventil
  • Ventil AKV-8-M
  • Odcepni spojni hitrozaporni ventil

 

 

Truma ventil - puscanjeTruma ventil - puscanjeTruma ventil - puscanje


Posledica tega je lahko, da plin nenadzorovano uhaja iz prizadetih izdelkov. V neugodnih
okoliščinah lahko to privede do razblinjenja plina in poškodb. Vendar nam do tega trenutka
še ni znan noben takšen primer.


Podjetje Truma je kot premium proizvajalec sinonim za popolnoma kakovostne in zanesljive
izdelke. Varnost in dobro počutje naših strank sta za nas na prvem mestu. Da bi preprečili vsako
tveganje, se je Truma skupaj z dobaviteljem odločila zamenjati vse prizadete izdelke. Verjetnost,
da se bo pojavila napaka, je zelo majhna. Kljub temu morajo tisti, ki kampirajo, upoštevati
naslednje previdnostne ukrepe:

  • Zagotovite, da se plinska naprava nemudoma preneha uporabljati. Za to zaprite jeklenke

oz. rezervoar za plin ali zunanji dovod plina. Če je zunanja plinska vtičnica priključena
na ločen zaporni ventil (npr. na t.i. bloku ventilov), zadostuje, če zaprete samo tisti
zaporni ventil.

  • Če imate šotor, poskrbite za dobro prezračenost.
  • Preverite kodo pod rumeno prijemno kapo. Po potrebi morate zavrteti

obroč, da lahko odčitate kodo. Pazite na to, da med preverjanjem v bližini ni virov vžiga.

  • Če ima vaš izdelek kodo od…01.2016… do …01.2017…, se za brezplačno menjavo

obrnite na svojega prodajalca, servisnega partnerja podjetja Truma ali na servisni center
podjetja Truma. Menjavo lahko opravi samo šolano strokovno osebje in se opravi z le
nekaj koraki. Do menjave plinske naprave ne smete znova zagnati oz. ne smete znova
odpreti ločenega zapornega ventila (npr. na bloku ventilov)!

  • Če ima vaš izdelek drugačno kodo kot je navedeno v zgornji tabeli, lahko plinsko napravo

znova zaženete in jo brez pomislekov uporabljate naprej.


V primeru vprašanj se stranke lahko z veseljem obrnejo na
Truma Service Center
E-pošta: service@truma.com
Telefon +49 (0)89 46 17-20 20.