2. maj, 2020
Izvir Hublja

Nekaj kilometrov nad Ajdovščino izvira Hubelj, reka, ki teče skozi mestno središče. Hubelj v sušnem obdobju je pohlevna rečica, v deževnem obdobju pa hudournik, ki vre izpod stene. Izvira iz treh kraških izvirov ob vznožju vzpetine Navrše, vsi slapovi pa so vidni le v deževnem obdobju in spomladi, ko se v višjih legah topi sneg.
Izvir je posebno slikovit ob visoki vodi. Iz »zgornje luknje« bruha v velikanski količini do 65 kubičnih metrov na sekundo. Veličasten je pogled na razpenjeno vodo, ko pršijo kaplje in kapljice z nadmorske višine 249 metrov do mostu, ki je 40 metrov nižje. Vode privrejo iz podzemlja skozi dve jami: Veliko Hubelj in Hubljevo kuhno. V sušnem času so izmerili več kot 400 rovov, ki se končujejo s podori in sifonskimi kotanjami.
Ob izviru stoji restavracija, zapuščena vojaška karavla, od koder vodi krožna pot -Naravoslovna učna pot ob Hublju, ob kateri je moč videti različne drevesne vrste in kamnine. Od izvira vodi cev, ki vodi do nižje ležeče hidroelektrarne Hubelj. Hubelj predstavlja pomemben vir pitne vode za celotno Vipavsko dolino.
Slabih 200 metrov nižje od izvira so lepo vidni ostanki nekdanjih fužin, ki so bile v 16. in 17. stoletju poznane po predelavi železa in bakra. 12. 11. 1561 je cesar Ferdinand izdal koncesijo – patent – dovoljenje, da se lahko ob Hublju in na Vodicah postavijo fužine za železo. Ta datum je tudi vsebinski začetek razvoja Ajdovščine. v znameniti Slavi Vojvodine Kranjske je Janez Vajkard Valvasor zapisal, da ima grof Lanthieri iz Vipave ob Hublju kovačijo in fužine – topilnico za železo.

Hubelj - fužine

Hubelj - fužine

Hubelj - fužine

Izdelovali so različne izdelke iz litega in kovanega železa, celo železne retorte za Idrijski rudnik. Pisal je tudi o velikem mlinu za papir, kjer so izdelali veliko dobrega papirja ter o suknarski delavnici. Fužinam za železo so, po izčrpanju rudnika, sledile številne, zelo različne, včasih kar nenavadne proizvodne aktivnosti.
Kasneje so ob Hublju in Lokavščku stale številne žage, mlini, papirnica, pivovarna, tovarna testenin in druge. Prav vsi industrijski obrati v Ajdovščini imajo svoje temelje v proizvodnji ob Hublju.

Hubelj - fužine