12. april, 2020
Sveti Tomaž

Iz Jeruzalema se spustimo v dolino v Ivanjkovce, prečimo železniško progo in se usmerimo proti Svetemu Tomažu in Savcem. Cesta sledi dolinam s polji in se vzpenja preko gričev, pokrajina pa je nadvse slikovita. To so kraji delovnih ljudi, hiše so ponekod še krite s slamo, najlepši primer te stare arhitekture pa je stavba vinske kleti Brumen, več kot 250 let stara cimprača – hiša s slamnato streho in malimi okenci.
Tik pred Svetim Tomažem se cesta še zadnjič konkretno vzpne, kako tudi ne, ko pa kraj tiči visoko vrh gričev na prepišni legi.
Kraj se je razvil na mestu nekdanje neolitske naselbine, avtodomarjem pa je znan predvsem po tem, da ponuja dve odlično urejeni postajališči za avtodome s popolno oskrbo, ki sta, kar bo mnogim najpomembnejše, brezplačni. Avtodom parkiramo na PZA pri kulturnem domu in lipi, ki so jo posadili pred petnajstimi leti, 1. 5. 2004, ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo.
Ime je kraj (občina je od leta 2006) dobil po cerkvi svetega Tomaža v središču kraja, ki je bila dograjena leta 1725.

Sveti Tomaž

Baročno cerkev s tlorisom enakokrakega križa krasijo freske s konca 19. stoletja.

Rudolf Majster

Ob njej stojijo spomenika generalu Rudolfu Maistru in Francu Ksaverju Mešku, tu pa je tudi mogočna stavba župnišča.

Sveti Tomaž

Ves prostor pred cerkvijo, nekakšen trg, navdaja močna energija, ki človeka povsem prevzame.
Iz Svetega Tomaža se spustimo navzdol v Savce, kjer leži večje jezero, ki je poznano predvsem med ribiči, ob njem pa sta gostilna in danes na žalost ne več delujoči mlin.

Ribnik Savci
V kraju stoji obnovljena rojstna hiša dr. Stanka Cajnkarja, profesorja bogoslovja, dramatika in pisatelja. Cajnkar je pomembno prispeval k ureditvi odnosov met katoliško cerkvijo in socialistično družbo v Sloveniji.

Savci - Cajnkarjeva hiša

Za svoje delo je prejel književno nagrado mesta Ljubljane. Pisal je teološke spise, povesti in drame. Že pred drugo svetovno vojno je zbudila pozornost javnosti drama Potopljeni svet, v kateri obravnava razmerje modernega duhovnika do cerkve in družbe. Takoj po vojni je objavil avtobiografisko obarvan roman iz gimnazijskega življenja Noetova barka. Napisal je še romane Križnarjevi in Sloven iz Petovije ter drame Za svobodo, Zvestoba, Petovijska tragedija in dve povesti V planinah in Po vrnitvi.
Cajnkarjeva hiša, v kateri domuje Tip (turistično informacijska pisarna) in pred katero je urejen PZA, je danes zgledno prenovljena, v svoji notranjosti pa z etnografsko zbirko ponuja vpogled stoletje nazaj.
Še posebnost: v bližini svetega Tomaža se nahaja smučišče Globoki klanec z nekaj več kot pol kilometra dolgo progo in vlečnico s sidri.